Tandbroar

Tandbroar är en behandling som funnits till väldigt länge inom tandvården och har varit en fantastisk möjlighet för patietenter att ersätta förlorade tänder.

Behöver jag en tandbro?

Hur ska man då som patient veta vilken behandling som är bäst?

Swedish Dental hjälper dig med detta genom att du som patient kan komma in för en fri konsultation. I vissa fall rekommenderar vi dig en en konventionell tandbro och i andra fall en implantatbro.

En tumregel är om du har stora lagningar/fyllningar i de angränsande tänderna så rekommenderar vi (och de flesta tandläkare) en vanlig tandbro då dessa redan har slipats på tidigare. Har du däremot friska tänder utan lagningar borde en behandling med tandimplantat att utföras.

Boka tid: 08-651-36-20

Behandlingsgång med tandbro:

1. Utredning:
Vi kontrollerar att du inte har hål eller andra infektioner i tänder och mjukvävnad innan vi påbörjar behandlingen.

2. Sanering:
Ev Infektioner, hål i tänderna, tandsten och tandlossning behandlas om dett är nödvändigt.

3. Tandläkaren slipar till tänderna som ska ingå i tandbron. Ett avtryck av tänderna utförs. Arbetet skickas till en tandtekniker som tillverkar en tandbro av bästa kvalite.

4. Tandläkaren klistrar fast tandbron och kontrollerar att bettet stämmer.