Arkiv för Okategoriserade

Semesterstängt

Vi har semesterledigt från måndag 19 juli och öppnar åter måndag 9 augusti klockan 9:00. 

Vid akuta besvär när vi har stängt hänvisar vi till Tandakuten City tel 010-6010201

Önskar alla våra kära patienter en riktigt fin sommar

Hur ofta bör man byta ut tandborste?

Tandborstar är inte designade för att hålla för evigt. Enligt tillverkarens riktlinjer och tandläkarrekommendationer bör du byta ut din tandborste var 12 till 16 veckor. Om du inte byter ut tandborstehuvudet/tandborste så finns det en liten risk för att din oralahälsa kan påverkas negativt och öka risken för infektioner.

Riskfaktorer för användning av tandborsten utöver den rekommenderade längden:

Vid varje användning av din tandborste utsätts den för slitage av tänderna, vattnet och tandkrämen. Borstens strån böjs och blir inte lika effektiv efter ett tag. Därför är det viktigt att byta borsten oftare. 

Enligt en betrodd studie som gjordes 2013 visade det sig att efter 40 dagars regelbunden användning av borsten börjar stråna på borsten att förlora sin effektivitet och kan orsaka plackuppbyggnad. Eftersom borsten blir mindre effektiv mot plackbilningar påverkas tandköttet och blir inflammerat.

Infektioner

Bakterier fäster sig på tandborsten och är därför viktigt att byta ut den ofta. Ju mer borsten är använd desto mer bakterier är den utsatt för. Det är också viktigt att ha en egen tandborste och inte dela det med någon då sjukdommar kan sprida sig. Även barn behöver byta tandborsten, dock lite oftare än varje 40 dagar. Barn använder tandborsten lite mer ”slitsamt” är vuxna då de kan bita och gnugga på borsten, Den slits helt enkelt mycket mer och snabbare. 

Är det rekommenderat att dela tandborsten? 

Det är absolut inte rekommenderat att dela tandborsten. Om någon har råkat använda din borste bör du göra dig av med den! 

Bakterier 

Ett annat övervägande som vi vanligtvis inte tänker på är att bakterier kan byggas upp i tandborstborsten. Det betyder att det är viktigt att byta ut din tandborste efter att du har haft en förkylning eller haft någon typ av infektion i kroppen. 

Svamp och bakterier kan utvecklas i borsten om du inte tar hand om borsten korrekt. Efter användning är det bra att skölja av tandborsten ordentligt, förvarar den täckt i upprätt läge och håll den borta från andra använda tandborstar. Var noga med att täcka över ditt tandborsthuvud för att skydda det och minska spridningen av bakterier.

Om du inte kommer ihåg exakt hur länge det har gått så kan du vara särskilt uppmärksam på det tillstånd tandborsthuvudet är i – om borsten är sliten, eller speciellt om du ser mörka färgförändringar vilket är en tecken på mögel.

Hur ofta bör man byta ett elektriskt tandborsthuvud? 

Elektriska tandborsthuvuden rengör tändernas yta genom att snabbt rotera eller vibrera. Dessa tandborsthuvuden har dock fortfarande nylonborstar som kan slitas ner efter regelbunden användning. Det är rekommenderat att byta ut tandborsthuvudet på din elektriska tandborste var 12: e vecka eller till och med tidigare. Kolla efter tecken på slitage på borsten för att veta när det är dags att säga adjö till ett borsthuvud.

Sammanfattning:

Din tandborste är ett viktigt verktyg. För att underhålla din tandborste och använda den så mycket som möjligt ska den förvaras så torrt som möjligt och ha den upprätt för att den ska lufttorkas och inte stängas in så att den blir fuktigt. 

Undvik gemensamma tandborstar! 

Det kan är också rekommenderat att köpa borstar som är lite mjukare just för att undvika slitage på tänderna och skador på tandköttet. Välj en tandkräm som passar just dig. Har du tex ilningar ska du välja en tandkräm mot ilningar och har du lätt för att få karies ska du då ha en tandkräm som inehåller en högre halt av fluor. Annars är det rekommenderat att alltid ha lite flour i sin tandkräm eller munskölj. Välj ADA märkta tandkrämer och munskölj. 

Sist men inte minst, glöm inte tandtråd! 

Vi på Swedish Dental och många andra kliniker brukar rekommendera en eltandborste, just för att komma åt alla svåra ytor i munnen som man i vanliga fall har svårt med en vanlig borste. Det har även visat på studier att munhygienen blir så mycket mer bättre med en eltandborste. Det är extra viktigt för patienter med tandköttsjukdommar att hålla en god munhygienen.

Glöm inte att du alltid kan be om rekommendationer för dina behov från din tandläkare! 

5 frågor att ställa din tandläkare före ett kirurgiskt ingrepp

Att besöka tandläkaren kan vara en ångestframkallande upplevelse för många av oss, särskilt om du ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp som tex. tandimplantat eller en rotfyllnings behandling. Ett sätt att minska känslor av ångest kan var att ha koll på vad som ska göras genom att ställa frågor till din tandläkare. Du kan ställa alla frågor, oavsett om du vill fråga om deras kirurgisk material, tandläkarens arbetserfarenhet, patientupplevelser etc.

På Swedish Dental är vi stolta över att ge våra patienter en öppen kommunikation mellan

Patient och behandlaren.  Tandläkaren ska få patienter att känna sig bekväm och trygg under behandlingen. 

Det som är viktigt att komma ihåg är att du som patient har rättigheter. Det är viktigt att förstå varför du har fått denna diagnos och hur det påverkar. Du har även rätt att fråga alla dina frågor innan du godkänner en rekommenderad behandling.

5 frågor att ställa din tandläkare före ett kirurgiskt ingrepp.

1.Vad har jag för tandproblem? Kan du kort berätta. 

Denna fråga kan kännas ibland jobbigt att ställa men är en jätte viktig fråga! Det är viktigt att få en uppfattning av situationen så att man får en bättre förståelse.

Tandläkaren är skyldig att ge dig minst två alternativa behandlingsförslag om det går. Du kan dock fråga om det finns fler behandlingar som fungerar för ditt problem. Oftast tar tandläkaren hänsyn till vilket alternativ som är bäst i kombination med din ekonomiska situation. Det är därför viktigt att du som patient förmedlar vad du önskar efter att du fåt samtliga alternativ att ta ställning till. 

2. Är denna behandling det bästa alternativen för mig?

Det är viktigt att få rätt information från början. Olika alternativ kommer med för och nackdelar så att du som patient har en valmöjlighet om det går att lösa just ditt problem med olika behandlings alternativ. Ibland kan man lösa vissa tandproblem tillfälligt och snabbt men man måste också tänka långsiktigt  och då är en quick fix inte bra i längden.

3. Vilken typ av fyllningsmaterial ska användas? 

Tandlagning en av de vanligaste behandlingarna som förekommer.  Fyllningsmaterial finns i olika typer och material och dessa används för olika ändmål. Det vanligaste materilet som används är dock plast för att utföra tandlagningar. Förr använde man amalgamfyllningar för att laga tänder med men i Sverige är det förbjudet att använda sig utav amalgam då det inte är miljövänligt material.

4. Hur påverkar denna behandling min livsstil och vad är rätt att äta under behandlingtiden?

Tandläkaren kan svara på dessa frågor om hur din livsstil och näringsliv kommer att påverkas och ge dig råd och tips om vad som är lämpligt för dig. På så sätt kan man bibehålla sina egna tänder friska mycket längre genom att undvika karies, missfärgningar, dålig andedräckt, infektioner, tandköttsproblem etc. Borstning och användning av tandtråd regelbundet är viktigt, men det är inte den enda förebyggande åtgärden. 

5. Vad är riskerna och fördelarna med denna behandling? 

Varje behandling har sina risker. Det är viktigt att du först tar den diskuterar detta med din tandläkare och inte en tredje part som berättar om sina erfarenheter då allas situation är individuella.

Sammanfattning

Alla vill ha ett fint och friskt leende. Då är det viktigt bibehålla en god munhygien.

Det är viktigt med regelbundna besök till tandläkaren med ett visst tidsintervall som upprättas efter dina behov. Upptäcks det ett problem kan man åtgärda det tidigt innan skadan gått för långt. Det är viktigt att ha en tydlig, ärlig och öppen dialog tillsammans med sin tandläkare och på så vis bygga en trygg relation.

Vad man kan förvänta sig av en implantat behandling

En implantat behandling är ett sätt att ersätta tänder som gått förlorade. Ett implantat är en enkelt beskrivet en titanskruv som ersätter rötterna i en tand. När implantatet har läkt fast tar men ett avtryck och låter tandteknikern teknikern tillverka en ny tand. Denna skruvas eller klistrast fast på själva implantatet. Resultatet blir en fullt fungerande tand. 

En behandling på just dig som patient planeras utifrån dina förutsättningar. Det är alltså benets kvalité och anatomi som avgör vilken typ av implantat som passar just dig. Behandlinstiden är individuell och tandläkaren kan enkelt tala om hur långt tid det kommer att efter en utredning. Den vanligaste behandlingstiden är 2-8 veckor beroende på hur många tänder som ska ersättas.

Hur går en implantat behandling till?

Implantat behandling utförs på olika sätt för patienter med olika behov. Tandläkaren utreder och planerar innan operationen vilken typ och storlek av implantat som passar just dig. En operation utförs där implantaten får läka ihop med ditt käkben innan man kan skruva fast en krona. Läkningstiden är 6-8v men kan också skilja sig beroende på käkbenets kvalité. Materialet som implantaten är tillverkade av är rent titan men det har även börjat komma vita zirkoniumimplantat. 

Individuell utredning och utvärdering

En implantat behandling kräver ett visst antal behandlingar och steg. Det första stege är en utredning. Utredningen består av olika typer av röntgenbilder, 3Dscanning, och foton. Efter att tandläkaren har gått igenom allt bokas patienten för en operation där tandimplantaten placeras i käkbenet utifrån planeringen som tandläkaren gör i exempelvis Simplant innan det är dags för operation. 

Patienten får ut ett recept på antibiotika i förebyggande syfte innan operation. Det är också viktigt att patienten informerar vårdpersonalen om vilka mediciner man använder och vilka sjukdomar man har innan behandlingen påbörjas.

Under operation

Operationen utförs i olika steg. Det första steget är att ta bort den skadade tanden om den redan inte har tagits bort. Sedan skapar man plats för själva implantatet i käkbenet. Efter att området preparerats så placerar man implantatet. Eftersom vi på Swedish Dental utför en minimalinvasiv behandling slipper patienten svullnad och vi kan ta ett avtryck direkt efter operation.  

Tandimplantat och bentransplantation

När man tar bort en tand där ett implantat ska sitta måste det ersätta med benersättningsmedel i området implantatet inte fyller ut. Detta är för att ett implantat är runt medan en tandrot ofta är oval. Läkningstiden är individuell men normalt sett brukar man få vänta ca 6-8 veckor. 

Om vi vid planeringen av implantatoperationen ser att det ej går att placera ett implantat i samband med tandextraktion applicerar vi benersättningsmedel och avvaktar ca 4-6 månader. Anledningen är att benersättningsmedlet måste läka ihop med själva käkbenet innan implantatet kan opereras in.

Hos Swedish Dental går man aldrig tandlös. Om vi har dragit ut tänder i samband med implantat operation får man en ersättning antingen i form av en tandbro eller löständer. 

Läkhätta under läkningtid

Under läkningstiden skruvas en läkhätta på själva implantatet så att mjukvävnaden, alltså tandköttet inte ska växa över implantatet. När det är dags för en krona på plats skruvas denna täckskruv av och kronan placeras smärtfritt på plats. 

Avtryck och tillverkning av implantatkronor, broar eller proteser

I de flesta fall tas det ett avtryck direkt efter operationen och i vissa fall vill man avvakta med avtrycket om tandläkaren tycker att implantatet måste läka en viss tid innan. 

Implantat tänder kan tillverkas i enstaka tänder, som en bro eller protes. Protesen kan tillverkas både som avtagbarprotes eller fastsittande. 

Fördelen med en avtagbar protes är att man kan ta av den och hålla enklare rent under, medan den andra sitter fast och kan vara svårare att hålla rent. 

Vi på Swedish Dental har kunniga anställda som enkelt kan visa hur man håller rent en fastsittandeimplantatprotes. 

Efter operation

Att det käns obehagligt är helt vanligt men några vanliga reaktioner efter ett ingrepp kan vara bra att känna till som b.l.a.  Svullnader och blåmärken uppstår vid stora fall då käken ersätts totalt med implantat men hos Swedish Dental slipper du detta då vi utför operationen genom titthålskirurgi. Ömhet är vanligt förekommen men går över relativt snabbt. Blödning brukar oftast sluta så fort operationen är klar och en liten blödning kan förekomma samma kväll efter att bedövningen har släppt helt. Om blödningen fortsätter i flera dagar ska du omedelbart kontakta din tandläkare eller besöka akuten om du inte får tag på tandläkaren. 

Det är rekommenderat att äta mjukt mat så som fisk, potatis, köttbullar etc. Isglass eller yoghurt är den perfekta alternativen då det håller operationsområdet svalt. Dock inget hett som kaffe, te varm soppa. 

Som med all kirurgi kan det uppstå komplikationer efter. För att undvika dessa komplikationer är det viktigt att försöka hålla munnen rent så gott som det går och hjälp finns alltid att få! 

Under och efter denna behandling är det viktigt att inte röka då det kan påverka läkningen negativt. 

Vi på Swedish Dental är här för våra patienter och kunna vägleda dem samt besvara alla deras frågor för att patienten ska känna sig i trygga händer. 

Hur man bibehåller ett friskt tandkött

För att bibehålla ett friskt tandkött är det bästa medlet en god munhygien. Det är lätt att glömma tandköttets hälsa och bara fokusera på själva tänderna när man talar om munhygien. Det läggs istället istället på att få vitare och renare tänder men man glömmer bort tandköttet. 

Varför är det viktigt med ett friskt tandkött? 

När vi pratar om munhälsan så är det inte bara om tänderna som står i centrum utan hela munhålan är i fokus. Även om man har friska, raka tänder så behöver det inte betyda att du är frisk i munnen. Även slemhinnan och tandköttet kan också råka ut för sjukdommar.

När det uppstår problem i tandköttet brukar det inte synas direkt eller kännas, därför är det viktigt med årliga kontroller munhålan. Det vanligaste som brukar hända tandköttet är att det kan blöda när du borstar tänderna men detta behöver inte betyda att du har råkat ut för en tandköttsjukdom. Det är dock värt att kontrollera detta hos en tandläkare.

Vad är tandköttsjukdom?

Det finns olika typer och grad av tandsköttsjukdommar men orsakas oftast av samma faktorer. 

När vi inte bibehåller en bra munhygien så bildas plack på tänderna som en bakterieansamling runt och vid tandksöttkanten. Detta leder i sin tur till smärtsamma infektioner som kan påverka tandköttet, käkbenet samt orsaka karies (hål) i tänderna. 

Det tidiga stadiet av en tandköttsjukdom kallas för gingivit. Gingivit är när tandköttet råkat ut för en inflamation som orsakats pga plack. Tandköttet blir irriterad, ömt, svullet och har lätt för att börja blöda. Denna typ av sjukdom, alltså gingivit påverkar inte direkt benet och tänderna. 

Om gingivit inte behandlas direkt så kan denna sjukdom leda till parodontit, dvs tandlossning. Denna typ av tandsköttsjukdom är mer avancerad då det också påverkar käkbenet och vävnaderna runt benet och tänderna. Lämnas det obehandlad kommer det att utvecklas till en grav parodontit. Låter man det förlorar tänderna sin stabilitet och blir mer mobila och måste till slut avlägsnas. 

Några tecken på parodontit kan vara:

 • Dålig andedräckt och smak
 • Minskad stabilitet då tänderna rör på sig.
 • Svullnad, ömt och blödande tandkött. 

Parodontit kan förebyggas och botas om behandlar det i tid och följer tandläkarens rekommendationer. 

Hur tar man  hand om tandköttet?

En hälsosam mun börjar med ett friskt tandkött. En god munhälsorutin med fokus på ditt tandkött och tänder är avgörande för hälsan och bidrar till en god oral status. När du har ett friskt tandkött stöds dina tänder av en frisk vävnad i tandköttet och benet. På så sätt ökar man chansen att bibehålla sina tänder längre. 

Hälsosam livsstil och kost

Precis som med övergripande kroppshälsa måste du upprätthålla en hälsosam livsstil och särskilt kost för en god munhälsa. Sådanna livsmedel som omega-3, kalcium och d-vitamin berikad kost är viktigt att inkludera i kosten. Vissa produkter såsom som mjölk, yoghurt, ost är innehåller mycket kalcium och är bra för kroppens ben och tandköttet. Detta är extra viktigt för äldre vuxna och barn under uppväxten. Det är också viktigt att undvika sötsaker. 

Stress 

När man är stressad utsöndrar kroppen kortisol, detta kan påverka tandköttet och förvärra tandköttssjukdomen. När man är stressad så glömmer man bort hälsan, därför är det viktigt att ha ett balanserad livsstil och tillräckligt med sömn per dag, 6-8h varje natt. 

Rökning

Rökning påverkar också tandköttet och förvärrar det om du redan har drabbats av en tandsköttsjukdom. Rökning påverkar munhälsar då det orsakar syrebrist i blodomloppet och minskar läkningförmågan på den infekterade vävnaden. Rökning ökar plackhalten i munnen och förvärrar sjukdomen betydligt mycket mer än hos icke rökare.  

Regelbundna tandläkarbesök

Att besöka din tandläkare så ofta som din läkare tycker att du ska göra är avgörande för den allmänna munhälsan. Flera hälsoproblem, såsom hjärtsjukdommar, diabetes och reumatoid artit är förknippade med den orala hälsan. 

Användning av tandtråd 

Tandtråd är en av de viktigaste hjälpmedlen du du kan ha för att förhindra tandköttsproblem och upprätthålla ett friskt tandkött. Med en vanlig borstning rengörs 80% av tänderna på ytan, medans resterande 20% består av mellan tänderna.

Det finns olika typer av tandtråd, testa och hitta din favorit som passar just dig. Du kan också få hjälp med det hos din tandläkare. 

Munsjölj

Antibakteriella munskölj ska användas endast kortare perioder och enligt ordination från tandläkaren. Dessa är ett bra komplement under en kortare period för att få bukt med den initiala inflammationen.

Slutsats

Sammanfattningsvis så kan alla råka ut för en tandköttsjukdom oavsett hur många gånger man borstar eller sköljer munnen dagligen. Det gäller att göra rätt och använda god teknik. Det är viktigt gå på regelbundna tandläkarbesök och bibehålla en god munhygien för att minska risken för att råka ut för en tandköttsjukdom. Har du råkat ut för en tandköttsjukdom behöver det inte betyda att det är permanent utan det är viktigt att upptäcka det tidigt innan den utvecklas till ett irreversibelt stadium. 

Ett fint leende med hjälp av etstiskt tandvård

Under de senaste åren har estetisk tandvård blivit mer populärt än någonsin. Med hjälp av dagens teknik har estetisk tandvård utvecklats enormt. De tekniska framstegen med nya digitala maskiner har det varit lättare att jobba estetiskt. 

Innan du bestämmer dig för om du ska genomgå en  estetisk behandling är det viktigt att veta riskerna och fördelarna med vad du kan förvänta dig. 

I denna text kommer vi att kort berätta om hur och vi på Swedish dental jobbar och hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. 

Vad är estetisk tandvård?

Estetisk tandvård, eller kosmetisk tandvård som det också kallas är en typ av behandling som förbättrar utseendet på tänderna genom att ändra form, färg och längd. 

Estetisk tandvård kan utföras på olika sätt, som tex. tandreglering. Tandreglering är både estetisk men också en funktionell behandlingsmetod medans tandblekning och fasader är enbart estisk behandling, dvs. för utseendets skull. 

Det finns olika alternativ av behandling för att förändra utseendet av tänderna. 

Vi på Swedish Dental är stolta över att ge patienterna ett vackert naturligt leende som   inte bara ökar självförtroendet. De känner sig även väldigt bekväma med sitt nya leende. Våra Tandläkare hjälper dig med den behanlingen som passar just dig! 

Här nedan kommer vi kort berätta om olika sätt att jobba på när det gäller estetisk tadvård. 

Tandblekning 

Tänder kan bli missfärgade med tiden och detta orsakas av olika faktorer som vi inte kan kontrollera. All mat och dryck vi äter och dricker såsom rödvin, dåliga vanor som rökning är faktorer som påverkar och orsakar missfärgningar. 

Men allt har sin lösning! 

Med hjälp av tandblekning kan man få ljusare och vitare tänder. Vi ska i denna text berätta hur tandblekningspreocessen går till: 

När man ska genom en tandblekningsbehandling måste man vara fullt frisk i munnen, dvs inga hål, infektioner eller andra liknande sjukdomar i munnen. Om det diagnostiseras i munhålan så måste man först åtgärda dem innan tandblekningen påbörjas. 

När det är dags för att bleka tänderna så måste man först ta ett avtryck av tänderna i form av alginat (gjort på alger), eller på ett digitalt sätt (3D). Utifrån de avtrycket kan man framställa en individuella blekningsskenor tillverkade just för dig. 

Därefter får man en bleknings gel som sprutas in i skeden och sedan förs in i munnen.

Detta är rekommenderat att göra 5-7 dagar i 2-4h. Detta varierar givetvis beroende på vilken styrka på blekningsmedlet man vänder. 

På bara en vecka så får du ett ljusare leende! 

Inman Aligners

Inman Aligner är en s.k. genomskinlig tandreglerings skena.

Med hjälp av denna behandling kan man räta ut trånga eller glesställda tänder till en fin båge. 

En Inman Aligner skena är en avtagbar skena som används för att justera tändernas riktigning och lutning, alltså funkar det nästan på samma sätt som en tandställning. 

Denna behandling kan ta 6-18 veckor. Vid undersökning inför denna behandling kan din tandläkare ge dig en mer kontret info och hur lång tid din behandling kommer på ett ungefär att ta.

Broar och bryggor 

Tandbroar är ett alternativ för att ersätta förlorade tänder, alltså där man har tandluckor. Tandbroar finns i olika typer. Mycket mer om denna typ av behanling kan ni läsa i våran artikel om ”tandbroar och implantat”. 

Men nu ska vi kort berätta mer om just tandbroar: 

Du som patient genomgår en utredning inför en sådan behandling. Vi röntgar dina tänder, scannar och analyserar din käke och tänderna för att avgöra om en bro är det bästa alternativet för just dig. 

När tänderna ska förberedas inför en bro så slipas tänderna ner på ett ungefär 1,5- 2mm. Därefter tar vi ett avtryck (digitalt eller analogt) som sedan skickas till teknikern för tillverkning. Under tiden som bron är i tillverkning får patienten ett provisorium i plast, dvs. patienten slipper gå tandlös där tandluckan ersätts med en tillfällig bro under behandlingen. Vid andra besöket cementeras permanentabron fast och behandlingen slutförs. 

Porslins fasader 

Ett annat alternativ för ett finare leende är s.k. fasader. Denna typ av behandlig utförs oftast i syfte av ett estetisk eller en också s.k. kosmetisk skäl. Fasader är tunna, spcialanpassade porslins tänder. Med hjälp av fasader kan man byta form, färg, längden på tänderna och mycket mer.  

Det är viktigt att veta att vissa behandlingar kan ta lite längre tid än andra typ av behandlingar, Dvs. flera besök och längre behandlinstider kan komma att krävas. 

Om man är intresserade av fasader är det första besöket som en fri konsultation. Väljer man att gå vidare bokas en s.k. en utredning inför behandlingen, tredje besöket bokas en längre tid för preparation av tänderna och på fjärde besöket     cementeras fasaderna på plats. Sedan bokas patienterna för en återbesök för kontroll och behandlingen sluförs. 

Sammanfattnignsvis; 

Tandvården är en branch där allting utvecklas hela tiden inom behandlingar, material, tekniker men också vårdpersonalens kompetens. 

Vi på Swedish Dental strävar efter ett profesionellt arbetssätt och ett smidig behandlingssätt för patienten. 

Anledningar till varför man ska investera i sina tänder och munhälsa

Ju tidigare du tar hand om dina tänder med årliga tandläkar och tandhygienist undersökningar desto mindre risk för problem i framtiden. Om du investerar tidigt i dina tänder desto bättre munhälsa kommer du att ha i längden och på så vis undvika stora, dyra och smärtsamma behandlingar..

Tänder spelar stor roll i människans liv. Det första man oftast ser och tittar på är tänderna i ansiktet och därf det jätte viktigt med ett fint leende för att göra ett bra första intryck.

Som vi tidigare nämnt är vårt leende det första som speglar ens personlighet vilket kan kan leda till ett positiv eller negativ första intryck. Du som människa får en helt annan självförtroende och utstrålning
när du har raka, rena och friska tänder med ett fint leende.

Hur tandhälsan påverkar den allmänna hälsan;

Det är konstaterat att t6andhälsan påverkar den allmänna hälsan. Det är viktigt att ha en god munhygien för att minska risken för att bli sjuk. Skadliga bakterier som förekommer i munnen kan leda till att de förs till andra delar av kroppen via blodomloppet, som sedan kan leda till
diabetes, hjärtinfarkt, demens och Alzheimers. Tandköttssjukdommar som tandlossning är starkt kopplade till hjärtsjukdommar. Studier har visat att 91% som har problem med tandköttssjukdom har också hjärtsjukdommar.

Din mun är nyckeln till en god allmänn hälsa. Det är därför otroligt viktigt att borsta tänderna, använda tandtråd och mellanrumsborst, munvatten och gå på årliga kontroller hos tandläkaren. På så sätt minskar man det bildas plack på tänderna på tänderna. Plackbildningar bidrar till karies och tandlossning, dvs hål i tänderna och inflammerat tandkött tandlossning.

4 anledningar till varför investera i sitt leende

1. Öka självförtroendet

Raka, fina och friska tänder speglar ditt självförtroende. Man vågar visa sina tänder och le oftare. Människor med dåligt självförtroende undviker att visa upp sig och på så sätt blir dem mindre sociala vilket kan påverka deras välbefinnande. Bra munhälsa leder till en bättre hälsa och livskvalité och på så sätt ökat självförtroende.

Tänder har en stor roll, tex. när du går på en anställningsintervju, första dejten, eller andra viktiga dagar då tänderna är en viktig del av de hela. Med ett leende på läpparna påverkar man människor omkring sig på ett positivt sätt och man mår bättre.

2. Lättare att hålla tänderna rena

Det är viktigt att ha raka tänder för att göra dett lätt att borsta bort plack på tänderna. När man har sneda tänder kan plackbildningarna fästa sig på ytor som kan vara svåra att borsta bort och på så sätt får man sämre munhälsa och svårare att hålla rent.

3. Viktigt med rätt bitning

När man inte har raka tänder med rätt ocklussion kan det påverka din tuggförmåga och bidra till muskel och ledvärk i käkarna. En ortodontisk behandling(tandställning) roterar tänderna och ser till att du får ett ordentligt bett. Med rätt bitning då tänderna i övre och undre käken möts med jämn kraft och yta undviker man käkproblem, tandfrakturer och får ett finare leende. Önskar du dig ett finare leende så klicka gärna på länken nedan.

4. Se yngre ut med friska och naturliga tänder

Både utseende och ålder påverkas negativt med dåliga tänder. Saknar du tänder sjunker kinder och läppar in och man ser äldre ut. Har du ett bett som inte stämmer blir din profil inte harmonisk.

Vi på Swedish Dental är specialiserade inom tandimplantat och estetisk tandvård. Vi strävar alltid efter bästa möjliga resultat och nöjda patienter. Vi utför även vanliga tandvåredsbehandlingar så som lagningar, endodontiska behandlingar och hygienistbehandlingar. All behandling är individuell anpassad utifrån dina behov och förutsättningar.

Tveka inte att höra av dig!

10 Tips För Friska Tänder

En god munhygien är avgörande för den allmänna hälsan. Friska tänder och ett friskt tandkött underlättar för dig att äta gott och njuta av en balanserad kost. Det är en självklarhet att borsta tänderna och använda tandtråd dagligen men i denna text har vi sammanställt en lista med
några bra tips på hur man håller tänderna friska och rena på egen hand.

Varför är det viktigt att ta hand om sina tänder?

Det är viktigt att ha en rutin angående sin munhygien hemma för att bibehålla tändernas och tandköttets hälsa. Om munhygienen brister kan detta med tiden leda till tandväk/smärta och därmed dyra behandlingar för att åtgärda smärtan. Man kan drabbas av olika typer av sjukdomar i munhålan såsom, infektioner, inflammationer som leder tandvärk eller
tandlossning. Tandvärk kan åtgärdas på olika sätt beroende på symptom och kan vara allt från man behöver behandla med tandlagning, tandkrona, rotfyllning, tandutdragning som sedan leder till broterapi eller implantat.
Om man inte åtgärdar en tand med t ex karis (hål) kommer angreppet att bli större och orsaka en inflammation som bidrar till att man behöver rotfylla tanden. Tandköttsjukdommar orsakas oftast p ga dålig munhygien. Om denna sjukdom inte behandlas kan det leda till benförlust runt tänderna och bidra till mobila tänder. Efter ett tag lossnar dessa och man får tandförluster. De flesta av dessa sjukdommar kan man förebygga och hålla under kontroll med hjälp av regelbundna besök hos sin tandläkare/tandhygienist.

10 enkla knep för friska tänder;

1. borsta tänderna regelbundet

Det är viktigt att borsta tänderna 2ggr/dag med rätt teknik för att undvika plack och bakteribeläggningar. Rätt teknik innebär borstning med små cirkelrörelser, att vara noga med att insida,utsidan och tuggytan av varje tand. Det tar ca 2-3 minuter att borsta samtliga tänder i munnen.

2. Använda munskölj

Använd den munskölj som passar dig bäst. Vilket munskölj som passar bäst för dig avgör din tandläkare eller hygienist eftersom det är individuellt utifrån behoven. Munskölj är endast en komplettering och inte en ersättning för tandborstning och tandtråd.

3. Besök din tandläkare regelbundet

Du varit hos din tandläkare eller tandhygienist kommer du få ett revisions
invervall som är anpassat efter dina behov. Intervallet kan vara allt från 1 besök vartannat år till att du måste komma var själte månad.

4. Tandtråd en gång om dagen

Plack och bakterier är lätt förekommen på ytor som är svåra att komma åt. Därför är det viktigt med tandtråd mellan tänderna. På så sätt undviker dålig andedräkt genom att hålla mellan tänderna fria från bakteriebeläggningar. Det är även viktigt att använda tandtråden med rätt teknik då det finns risk att skada tandköttet.

Dra ner tandtråden försiktigt mellan tänderna med sågande rörelser tills du når tandköttet och krama tandhalsen längs tandköttskanten. Detta är det mest effektivaste sättet att använda tandtråd på.

5. Använd Fluor

Enligt forskning är fluor effetiv mot karies och förstärker tandens yttersta skal, dvs. emaljen från att bakterier inte tar sig igenom och orskar hål i tänderna. Fluor förekommer i de vanligaste tandkrämerna och munskölj.

6. Rökning

Även rökning påverkar den orala munhälsan samt kroppen på ett negativt sätt. Det orsakar missfärgning på tänder och tunga, samt dåligt andedräkt. Rökning orskar även tandlossning.

7. Undvik sockerberikad dryck och mat.

Föda som inehåller socker kan orsaka karies. Karies är även vanligt förekommande hos patienter som ofta småäter. Ska man äta sötsaker är det bra att äta detta direkt efter en måltid men även äta upp allt sött direkt för att minska risken för hål i tänderna.

8. Användning av plack tabletter

Det finns tabletter som färgar placken på tänderna. På så vis kan du se vart du har plack och på så sätt borsta mer på den ytorna av tänderna. Denna kan användas både före och efter borstning för att se om man har missat något

9. Borsta tungan

Plack kan även förekomma på tungan och orsaka dålig andedräkt. Plack på tungan kan även orsaka andra problem i munnen och den allmänna hälsan. Därför är det rekommenderat att borsta tungan varje kväll efter tandborstningen.

10. Drick mycket vatten

Människokroppen består 60% av vatten och hjälper kroppens näringssystem att fungera, ger huden fukt och lyster samt bidrar till musklernas utveckling. Att dricka mycket vatten är det bästa du kan bidra med för dina tänder speciellt om det också inehåller flour.

Att få kunskaper om munnen och dens funktioner och om hur olika faktorer påverkar dess hälsa är viktigt för en god munhälsa. På så vis kan man bibehålla ett friskt och fint leende. Borsta tänder och tunga morgon och kväll, använd tandtråd, mellanrumsborste samt använd extra flourskölj om du har lätt för att få hål i tänderna. Undvik att röka och äta mycket
sötsaker och gå på regelbundna tandläkarbesök. Vi på Swedish Dental strävar alltid efter ett kvalitativt arbete och nöjda patienter. Vi har
välutbildade personal som kan hjälpa just dig utifrån dina behov och förutsättnigar. Tveka inte att höra av er!

Hur man behandlar tandvärk

Tandvärk känner vi människor oftast som en dunkande/molande smärta i tänder och käkben. När vi äter och dricka kallt/varmt eller bara tuggar på något kan vi uppleva den känslan pga skador på tänderna i form av kariesangrepp eller infektioner. Tandvärk kan yttra sig olika beroende på individen men en sak är vi kan enas om är att det är ett problem som behöver behandlas med hjälp av en tandläkare.

Yuliya Rabinovich, allmän tandläkare säger att ”smärta är ett sätt för vår kropp att signalera att något i kroppen är fel. Det är ett varning om att vi har en skada någonstans”.

Smärtan behandlas utifrån diagnosen som tandläkaren ställer.  Det kan vara allt från en vanlig putsning, lagning eller en omfattande rotbehandling. Det sista man gör är en extraktion, dvs att man blir tvungen att  ta bort tanden.

Ibland försinner smärtan av sig själv, men detta tyder inte på att tanden inte behöver en behandling. Det är alltid bra att kolla upp smärtan på en gång innan det går för långt. Väntar man för länge kan det leda till en tandutdragning p ga att skadan blivit så pass omfattande och tanden inte går att rädda.

Vad orsakas tandvärk av?

Tanvärk uppstår pga en inflamation i pulpan där nerver och kärl finns. Det är nerverna som irriteras och orsakar smärta och känslighet i tanden. Det kan bero på karies, trauma eller infektione. Detta måste behandlas omgående.

De vanligaste orsakerna till tandvärk är:

Tandköttsjukdom– om plack och bakterier fäster sig under tandköttet och på tänderna kan det orsaka en inflamation i tandköttet. Detta orsakar i sin tur att kroppen försöker skydda sig mot infektionen och börjar bryta ner benet runt tanden för att komma längre ifrån det infekterade området. Detta leder till tandlossning.  

Abscess- dvs. infektion som spridit sig till käkbenet kalls för abscess då det bildas runt tandroten, som sedan kan orsaka tandvärk.

Trauma- Tanden utsätts för någon typ av skada som t ex en spricka eller fraktur pga yttre påverkan.  Detta kan leda till att tanden går i nekros(dör) och infekteras.

Tandgnissling– Vi är oftast omedvetna om att vi gnisslar tänder. Detta kan i sin tur orsaka sprickor och frakturer pga den hårda belastningen. Det som händer med tänderna slits ner med tiden. Vid grav tandpressning och gnissling kan tanden gå i nekros(dör)  och orsaka tandvärk.

Sneda tänder kan det också orsaka problem om det leder till att trycket blir just på en och samma tand vilket kan skapa en ömhet samt tandvärk. Detta brukar man behandla med tandreglering/tandställning.

Om du inte kan gå till tandläkaren direkt så kan vi tipsa om några råd:

 • Gurgla med saltvatten. Hjälper till att få bort bakterier från munnen och sminskar svullnaden.
 • Värktabletter– OTC-smärtstillande läkemedel, aspirin, alvedon och ipren, funkar inte det kan din tandläkare skriva recept på något starkare.
 • Använd ispåse– en kall kompress eller ispack kan användas mot kinden för att bedöva smärtan.  Det  är viktigt att inte applicera kylan rakt på tanden då tanden kan vara överkänslig.

Tänk på att dessa få metoder inte är en permanent hjälp utan bara tillfälligt. Vid sådanna syptomer bör du besöka en tandläkare för behandling. 

Medicinsk behandling för tandvärk

I många fall behöver tandvärk och käksmärtor behandlas av en tandläkare. I vissa fall kan tandläkaren behöva bedöva runt tanden för att behanadla smärtan.

På många tandvårdskliniker kan man behandla de allra vanligaste tandproblemen så som lagningar, tandutdragningar, rotfyllningar, och kron/brobehandlingar (protetik).

Om du har problem med svullnader eller infektioner kan din tandläkare behöva skriva ut recept på antibiotika innan behandling. Antibiotika behövs om man är allmänpåverkad, dvs har feber pga infektionen. När svullnaden sjunkit och patienten mår bättre kan tandläkaren börja behandla orsaken till infektionen.  Under tiden du behandlas kan du jobba och fortsätta din vardag precis som vanligt.

Tandläkaren kommer att planera behandling utifrån din situation och försöka anpassa behandling utifrån patientens förutsättningar.

Dr. Charles Sutera berättar när du som patient måste söka vård:

 1. Om du har svullnader i eller utanför munnen.
 2. Om du har råkat för en olycka/trauma.
 3. Om du har tandvärk eller underliggande sjukdommar så som diabetes, eller sjukdommar som påverkan immunförsvaret, etc.

Förebygga Tandvärk

Med hjälp av regelbundna kontroller hos tandläkaren kan du undvika små som stora tandproblem. Försök att ha en tandläkare som du går regelbunden till och byt inte tandläkare om du inte måste. Det kan vara bra att gå till en och samma tandläkare. Patienten och tandläkaren bygger upp ett förtroende och man får bättre relation samt trygghet med sin tandläkare. Tandläkaren får även bättre koll på just dig och dina specifika behov när det gäller tandvård. Det blir även enklare att ha koll på munhälsan och dina förändringar.

 1. Hälsosam kost- undvik mycket socker och stärkelserikt mat eftersom att bakterier trivs bäst i sådanna miljöer. Detta orsakar sedan hål i tänderna, alltså karies. 
 2. Borsta tänderna varje  morgon och kväll. Använd mellanrumsborstar och tandtråd. Detta kan man få tips och råd av sin tandläkare av om hur och vilken typ av rengöring som är anpassad för dig.
 3. Årliga tandläkarkontroller samt djup regöring en av hygienist. (i vissa fall kan det behövas 2-4gg/år) men detta bestämmer din tandläkare/hygienist om hur många besök som krävs för just dig.
 4. Om du har blivit behandlad med proteser, broar, kronor eller implantat måste man hålla det rent dagligen. När man har dessa artificiella skapelser i munhålan kräver det att man sköter sin munhygien mer noggrant
 5. Om du idrottar med aktiviteter som kan skada eller påverka dina tänder rekommenderas skydd för dina tänder, sådana sporter som kan påverka är tex. boxning, ishocky etc.
 6. Sluta med rökning då det kan förvärra dina tandproblem. De flesta rökare drabbas oftare av tandlossning.

Varför våra patienter väljer Swedis Dental?

Vi på Swedish Dental har bra service, där våra receptionister och personal är hög utbildade med mycket goda kunskaper. Vid frågor, tveka inte att höra av er!

5 Ways Your Dentist Can Fix A Chipped Tooth

Teeth can be damaged in any number of ways, and the damage can be slight or extensive depending on the condition of your teeth and the type of injury. Unless the damage is a minor chip, there’s no permanent way to fix it without seeing a dentist. The best thing you can do in the meantime is to address the pain, protect your tooth and the inside of your mouth to avoid further injury.

What to do if you chip or crack a tooth?

There are several reasons that a tooth can become cracked or chipped; sports injuries, accidents, teeth grinding, or even biting into hard foods can cause teeth to crack or break. There are many ways to repair these damages, but the first step is to consult your dentist for your options in restoring the function and appearance of your teeth.

Samantha Rawdin, explains her experience with chipped or cracked teeth, “I often have patients who come into the office with chipped teeth (even more so in this stressful world we’re living in!) and are concerned about whether or not your dentist can fix it. The good news: chipped teeth are often easy to fix with just some simple bonding material! Depending on the chip’s size, anesthesia isn’t even necessary most of the time, and the whole procedure usually takes less than 30 minutes. However, if the chip is large or there’s an underlying issue such as a cavity, a more definitive restoration, such as a veneer, may be required. And, if it’s a front tooth that needs a veneer, I often recommend that both front teeth are treated. The rationale here is that matching a front tooth is exceptionally difficult, and the front teeth are the first things people notice when looking at a smile.”

The top 5 ways your dentist can fix a chipped tooth

It’s crucial to fix a chipped tooth as soon as it happens to ensure you don’t cause further damage. Your dentist will always offer the best resolutions depending on your situation, so make sure to make an appointment as soon as possible.

Polishing

For tiny chips in your front tooth, your dentist might be able to polish and buff the tooth, so the bottom edge is even again. However, this will only be an option for tiny chips, as filing away too much of your tooth enamel can lead to tooth sensitivity.

Bonding

For small chips, your dentist will probably suggest bonding. This is a simple procedure where a composite material is molded over the tooth’s healthy area to correct the chip. Your dentist will first roughen up the remaining enamel and shape the composite to create a natural-looking extension. He or she then sets the composite using a blue light that instantly hardens the material. When taken good care of, bonding can last up to 10 years and is ideal for small, cosmetic chips.

Veneers

If your cracked tooth poses a more severe cosmetic issue, you might opt for dental veneers. These restorations are essentially porcelain covers on the front of your teeth that give the appearance of a smooth, natural look. You can have one veneer installed or several, but they can be expensive in high quantities. 

Crowns

Crowns, like veneers, are also porcelain covers for the teeth. The difference between crowns and veneers is that a crown shields the entire tooth, whereas a veneer only covers the tooth’s forward-facing part. Crowns are more appropriate when a cracked tooth causes the loss of a large portion of the original tooth. They can correct the tooth shape and repair your smile while preventing further damage such as tooth decay and exposed nerves.

Dental Implants

Some dental professionals would recommend implants if your tooth has been cracked just before the surface of the gum line, as you could have the tooth removed and replaced with a dental implant. By removing the tooth and allowing the space to heal, your dentist can add a metal post in the gum line before installing an implant that looks and feels like a real tooth. This helps you avoid infection and a future root canal. Just remember it may take the longest, as your mouth will need proper time to heal between the extraction and the implant.

A chipped tooth is a relatively common dental issue, but that doesn’t mean your fix should be run-of-the-mill. Take care of the problem quickly by making an appointment and discussing options with your dentist.

Conclusion

Cracked tooth syndrome starts with cracks in the teeth that are too small to appear on a dental x-ray. The damages can occur from chronic teeth grinding (bruxism) or from tooth or jaw alignment that puts a disproportionate amount of pressure on a particular tooth or teeth. Cracked teeth syndrome usually makes the molars or back teeth hurt because they do most chewing work. If you have cracked tooth syndrome, you may only notice that your teeth hurt when you bite down in a certain way, in contrast to the more frequent tooth pain associated with a tooth abscess or a cavity.

Dr. Jin Lin, explains her advice to patients with chipped teeth, “The best way to fix a chipped tooth depends on the severity of the chip. For a minor chip, a dentist may be able to file down the tooth’s edges to smooth them. A deeper chip typically requires either a white filling bonding (a procedure where the white resin is applied to the chipped edge of the tooth) or a crown (a tooth-shaped cap that is placed over a damaged tooth).”

Your dental professional can use special tools to test your teeth for possible cracks. Treatment usually involves a tooth crown for mild cases, but a root canal may be necessary if the tooth crack impacts the tooth pulp. If the tooth crack penetrates down to the jaw, the tooth will need to be removed.

Why choose Swedish Dental?

At Swedish Dental, we specialize in dental implants and aesthetic dentistry and always strive for the best result achievable. Swedish dental also offers conventional treatment such as fillings, endodontic and hygienist treatments and cosmetic dentistry. If you have a chipped or cracked tooth, don’t hesitate to give us a call to find out how we can help you.