Coronaviruset

Information till patienter angående luftvägsinfektion orsakad av coronavirus – covid-19 Swedish Dental följer utvecklingen av spridningen av Coronaviruset (Covid-19)

  1. Är du symtomfri: Vänligen kontakta kliniken för bokning eller ombokning.
  2. Har du symtom och har luftvägsinfektion och/eller feber eller varit i kontakt med personer med symptom, ber vi dig att boka av din tid hos oss och ringa 1177 för information.

Du behöver inte betala någon avgift för sent återbud om tiden bokas av pga ovanstående händelse. Informationen ovan uppdateras fortlöpande och är i överensstämmelse med Folkhälsomyndighetens nationella riktlinjer. Vår prioritet är att säkerställa att vi har rutiner som skyddar medarbetare och patienter från att riskera att smittas.

Här kan du hitta mer information om Coronaviruset Covid-19:
Du kan även ringa 113 13 för information om Coronaviruset
Swedish Dentals åtgärder för att minimera smittspridning

Patienter som har förkylningssymptom uppmanas att boka om sin tid.

Alla våra medarbetare har blivit informerade och instruerade om den nuvarande situationen och om extra rutiner för att minimera smittspridning.
  • Vi utför regelbunden desinfektion av ytor såsom dörrhandtag, receptionsdiskar, kortterminaler och vattenkranar.
  • Vi tar inte i hand som hälsning under denna period.
  • Handsprit finns utplacerat för alla som besöker oss och vi uppmanar alla patienter och besökare att tvätta händerna innan och efter besöket hos oss.
Vi arbetar dagligen med smittskydd

Swedish Dental arbetar efter de nationella riktlinjerna för vårdhygien inom svensk tandvård för att inte sprida smitta under behandling. Vi följer basala hygienrutiner. Det innebär tex att vi vid behandling använder, handskar, skyddsförkläde för engångsbruk, munskydd, visir/ skyddsglasögon. Vi följer kvalitetssäkrade riktlinjer för handhygien. Alla ytor i behandlingsrummet samt behandlingstolen desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid efter varje patientbesök.

Alla instrument som används vid en behandling avlägsnas från behandlingsrummet och rengörs i validerad diskdesinfektor och/eller i utrustning som steriliserar instrumenten. Vi funktionskontrollerar dagligen vår utrustning för att säkerställa rengöringsprocesserna.