Navigationskirurgi på Swedish Dental

Swedish Dental ligger alltid i framkant för att erbjuda våra patienter den bästa behandlingen som är möjligt. Detta gör att vi ofta får besök av andra tandläkare som vill lära sig mer om de tekniker vi använder här.