Tandimplantat behandling

Tandimplantat behandling

Tandimplantat behandling inom Swedish Dental innebär att du kan få nya implantat tänder inom 2-12 veckor. Vår metod bidrar till att behandlingstiden blir kortare och förbättrar din livskvalité

Tandimplantat behandlingBoka tid: 08-651-36-20

Vår unika Guide och Navigations-kirurgi ( titthålskirurgi) för tandimplantat kräver en nogrann planering och utredning innan behandling påbörjas.

Kostnadsfri konsultation för tandimplantat

Första besöket innnebär en kostnadsfri konsultation. Du får ett kostnadsförslag och en prelimiär behandlingsplan.

Datortomografi och konventionella röntgen

Utredning med konventionella röntgen och komplettering med en datortomogragi( 3 dimensionell röntgen för att kartlägga käkbenet) utförs på vår praktik.

Behandlingsplanering med patienten

Tandläkaren presenterar en behandlingsplan och för dig. Vi visar hur implantaten var ska placeras och hur bron kommer se ut. Vi förklarar behandlingens olika steg för dig. När du godkänt behandlingen sätter vi igång.
Eventuell behandling av hål(karis), infektioner, tandlossning o tandsten behandlas om det diagnostiseras vid utredningen.

Operation av tandimplantat

Våra tandläkare genomför operationen utifrån en exakt planering av hur implantaten och tänderna ska sitta. Den utökade planeringen med fler detaljer ger ökad säkerhet för tandläkaren under operationen och därmed ökad säkerhet för dig.
Med vår metod blir operationstiden kortare. Du får ingen svullnad och betydligt mindre värk.

Operationen tar oftast inte mer än 1 h. I en tandlös käke placeras mellan 4-6 skruvar(implantat). Ingreppet är okomplicerat och sker under lokalbedövning.
Inläkning av tandimplantaten, Det tar normalt mellan två-tolv veckor beroende på hur många tänder som ska ersättas. Under läkningsperioden växer käkbenet fast runt implantaten. Ersätter man alla tänder i en käke kan man få implantat tänderna tio arbetsdagar efter operationen.

Utlämning av implantat tänderna

Detta tar mellan 2-12 veckor beroende på hur många tänder som ska ersättas. Dina nya fastsittande tänder framställs i form av en brokonstruktion. De monteras ovanpå skruvarna. Nu kan du och din omgivning beskåda resultatet: helt nya tänder som liknar dina naturliga tänder.
Är du tandläkare och vill veta mer så läs mer på Sddental.